Kontakt

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego Miasta Tarnobrzeg

ulica Kościuszki 30
39-400 Tarnobrzeg

Czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30

Telefon: 15 822 68 64

E-mail: pinbmt@pinbmt.pl
E-mail: pinbmt@interia.pl

Dokumenty do pobrania

Legalizacja uproszczona

Dokumenty do pobrania Dokumenty do pobrania: Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5) Wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego (PB-15)

Rozpoczęcie robót budowlanych

Dokumenty do pobrania Dokumenty do pobrania: Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu technicznego Oświadczenie projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (PB-12)

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie – Gdy wszystko wykonano

Dokumenty do pobrania Dokumenty do pobrania: Karta ewidencyjna obiektu Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych Potwierdzenie odbioru wykonanego przyłącza Wniosek o pozwolenie na użytkowanie (PB-17)

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie – Gdy wszystko wykonano i – Przed wykonaniem wszystkich robót

Dokumenty do pobrania Dokumenty do pobrania: Wniosek o pozwolenie na użytkowanie – Gdy wszystko wykonano i – Przed wykonaniem wszystkich robót

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie – Przed wykonaniem wszystkich robót

Dokumenty do pobrania Dokumenty do pobrania: Karta ewidencyjna obiektu Oświadczenie inwestora o zagospodarowaniu terenów przyległych Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy Potwierdzenie odbioru wykonanego przyłącza Wniosek pozwolenia na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych (PB-17a)

Zawiadomienie o zakończeniu budowy – Budowa

Dokumenty do pobrania Dokumenty do pobrania: Karta ewidencyjna obiektu Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych Potwierdzenie odbioru wykonanego przyłącza Zawiadomienie o zakończeniu budowy (PB-16)

Zawiadomienie o zakończeniu budowy – Budynek mieszkalny

Dokumenty do pobrania Dokumenty do pobrania: Karta ewidencyjna obiektu Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych Zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-16a)

Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4 (PB-10)

Dokumenty do pobrania Do pobrania: Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4 (PB-10)

Skip to content