Kontakt

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego Miasta Tarnobrzeg

ulica Kościuszki 30
39-400 Tarnobrzeg

Czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30

Telefon: 15 822 68 64

E-mail:
biuro@mtarnobrzeg.pinb.gov.pl

Dokumenty do pobrania

PB-10 – wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych

Dokumenty do pobrania Dokumenty do pobrania: Wniosek PB-5 (format DOC, pojemność 52 kB) Wniosek PB-10 (format RTF, pojemność 90 kB)

PB-12 – zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych

Dokumenty do pobrania Dokumenty do pobrania: Wniosek PB-12 (format RTF, pojemność 142 kB) Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu technicznego (format DOCX, pojemność 19 kB) Oświadczenie projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego (format DOCX, pojemność 19 kB)

PB-12 – zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych – budynek mieszkalny do 70m2

Dokumenty do pobrania Dokumenty do pobrania: Wniosek PB-12 (format RTF, pojemność 142 kB) Oświadczenie inwestora o spełnieniu przesłanek, o których mowa w artykule 30 ustęp 2a punkt 6 i 7 Prawo budowlane (format DOCX, pojemność 24 kB) Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu technicznego (format DOCX, pojemność 19 kB)

PB-15 – wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego

Dokumenty do pobrania Dokumenty do pobrania: Wniosek PB-5 (format DOCX, pojemność 52 kB) Wniosek PB-15 (format DOCX, pojemność 22 kB)

PB-16 – zawiadomienie o zakończeniu budowy

Dokumenty do pobrania Dokumenty do pobrania: Wniosek PB-16 (format DOCX, pojemność 25 kB) Karta ewidencyjna obiektu (format DOCX, pojemność 31 kB) Oświadczenie inwestora o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych (format DOC, pojemność 34 kB) Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy (format DOC, pojemność 44 kB) Oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów (format DOC, pojemność 38 kB) Potwierdzenie odbioru wykonanego...

PB-16a – zawiadomienie o zakończeniu budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Dokumenty do pobrania Dokumenty do pobrania: Wniosek PB-16a (format DOCX, pojemność 25 kB) Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy (format DOC, pojemność 44 kB) Oświadczenie inwestora o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych (format DOC, pojemność 34 kB) Karta ewidencyjna obiektu (format DOCX, pojemność 31 kB)

PB-16a – zawiadomienie zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70m2

Dokumenty do pobrania Dokumenty do pobrania: Wniosek PB-16a (format DOCX, pojemność 25 kB) Karta ewidencyjna obiektu (format DOCX, pojemność 31 kB) Oświadczenie inwestora o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych (format DOCX, pojemność 21 kB) Oświadczenie inwestora o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych (format DOC, pojemność 34 kB) Oświadczenie inwestora o wykonaniu budynku z projektem budowlanym oraz przepisami techniczno-budowlanymi (format DOCX, pojemność...

PB-17 – wniosek o pozwolenie na użytkowanie

Dokumenty do pobrania Dokumenty do pobrania: Wniosek PB-17 (format DOCX, pojemność 24 kB) Karta ewidencyjna obiektu (format DOCX, pojemność 31 kB) Oświadczenie inwestora o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych (format DOC, pojemność 34 kB) Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy (format DOC, pojemność 44 kB) Oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów (format DOC, pojemność 38 kB) Potwierdzenie odbioru wykonanego...

PB-17a – wniosek o pozwolenie na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych

Dokumenty do pobrania Dokumenty do pobrania: Wniosek PB-17a (format DOCX, pojemność 24 kB) Karta ewidencyjna obiektu (format DOCX, pojemność 31 kB) Oświadczenie inwestora o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych (format DOC, pojemność 34 kB) Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy (format DOC, pojemność 44 kB) Oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów (format DOC, pojemność 38 kB) Potwierdzenie odbioru wykonanego...

PB-19 – wniosek o legalizację obiektu budowlanego lub jego części

Dokumenty do pobrania Dokumenty do pobrania: Wniosek PB-5 (format DOCX, pojemność 52 kB) Wniosek PB-19 (format DOCX, pojemność 21 kB)

RODO - klauzula informacyjna (format DOCX, pojemność 17 kB)

Skip to content