Kontakt

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego Miasta Tarnobrzeg

ulica Kościuszki 30
39-400 Tarnobrzeg

Czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30

Telefon: 15 822 68 64

E-mail:
biuro@mtarnobrzeg.pinb.gov.pl

Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

Sprawozdania finansowe - bilans, - rachunek zysków i strat, - zestawienie zmian w funduszu jednostki, - informacja dodatkowa wraz z załącznikami; Plik do pobrania w formacie PDF.

Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Sprawozdania finansowe - bilans, - rachunek zysków i strat, - zestawienie zmian w funduszu jednostki, - informacja dodatkowa wraz z załącznikami; Plik do pobrania w formacie PDF.

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

Sprawozdania finansowe - bilans, - rachunek zysków i strat, - zestawienie zmian w funduszu jednostki, - informacja dodatkowa wraz z załącznikami; Plik do pobrania w formacie PDF.

Sprawozdanie finansowe za rok 2021

Sprawozdania finansowe - bilans, - rachunek zysków i strat, - zestawienie zmian w funduszu jednostki, - informacja dodatkowa wraz z załącznikami; Plik do pobrania w formacie PDF.

Sprawozdanie finansowe za rok 2022

Sprawozdania finansowe Plik do pobrania w formacie PDF.

Skip to content