Kontakt

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego Miasta Tarnobrzeg

ulica Kościuszki 30
39-400 Tarnobrzeg

Czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30

Telefon: 15 822 68 64

E-mail:
biuro@mtarnobrzeg.pinb.gov.pl

14 SIERPNIA 2017 ROKU DNIEM WOLNYM OD PRACY W PINB Miasta Tarnobrzeg

Uprzejmie informujemy, że na podstawie zarządzenia Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z 29.03.2017 roku, 14 sierpnia 2017 r. będzie w urzędach administracji rządowej, w tym w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego Miasta Tarnobrzeg, dniem wolnym od pracy. 

 W zamian dniem pracy będzie sobota  9 września 2017 roku.

Skip to content