14 SIERPNIA 2017 ROKU DNIEM WOLNYM OD PRACY W PINB Miasta Tarnobrzeg

Uprzejmie informujemy, że na podstawie zarządzenia Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z 29.03.2017 roku, 14 sierpnia 2017 r. będzie w urzędach administracji rządowej, w tym w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego Miasta Tarnobrzeg, dniem wolnym od pracy. 

 W zamian dniem pracy będzie sobota  9 września 2017 roku.

Skip to content