Komunikat PINB miasta Tarnobrzeg

KOMUNIKAT Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Miasta Tarnobrzeg DO WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m2 innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m2 Powiatowy Inspektor...
Skip to content