Zawiadomienie o zakończeniu budowy – Budynek mieszkalny

Dokumenty do pobrania: Karta ewidencyjna obiektu Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych Zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego...

Zawiadomienie o zakończeniu budowy – Budowa

Dokumenty do pobrania: Karta ewidencyjna obiektu Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych Potwierdzenie odbioru wykonanego przyłącza Zawiadomienie o zakończeniu budowy...

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie – Gdy wszystko wykonano

Dokumenty do pobrania: Karta ewidencyjna obiektu Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych Potwierdzenie odbioru wykonanego przyłącza Wniosek o pozwolenie na użytkowanie...

Rozpoczęcie robót budowlanych

Dokumenty do pobrania: Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu technicznego Oświadczenie projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych...

Legalizacja uproszczona

Dokumenty do pobrania: Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5) Wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego (PB-15)  
Skip to content