Uwaga!!!

Zamieszczone druki mają charakter wyłącznie informacyjny. Wzory druków stosowane przez poszczególne Inspektoraty, mogą Państwo znaleźć na autoryzowanej stronie interesującego Inspektoratu.

Zakończenie budowy, robót budowlanych, rozbiórki

Dokumenty do pobrania: Oświadczenie Inspektora Nadzoru inwestycji o zakończeniu budowy Oświadczenie Inwestora o zagospodarowaniu terenów przyległych Oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu budowy Potwierdzenie odbioru wykonanego przyłącza...

Rozpoczęcie budowy, robót budowlanych, rozbiórki

Dokumenty do pobrania: Informacja wskazująca kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Oświadczenie o przejęciu obowiązku Inspektora Nadzoru Oświadczenie o przejęciu obowiązku Kierownika Oświadczenie projektanta o sporządzeniu...

Oddanie obiektu do użytkowania

Dokumenty do pobrania: Oświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestycji o zakończeniu budowy Oświadczenie Inwestora o zagospodarowaniu terenów przyległych Oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu budowy Oświadczenie o braku sprzeciwu organów...
Skip to content