Sprawozdanie finansowe za rok 2021

– bilans, – rachunek zysków i strat, – zestawienie zmian w funduszu jednostki, – informacja dodatkowa wraz z załącznikami; Plik do pobrania w formacie PDF.

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

– bilans,- rachunek zysków i strat,- zestawienie zmian w funduszu jednostki,- informacja dodatkowa wraz z załącznikami; Plik do pobrania w formacie PDF.

Sprawozdanie finansowe za rok 2019

– bilans,- rachunek zysków i strat,- zestawienie zmian w funduszu jednostki,- informacja dodatkowa wraz z załącznikami; Plik do pobrania w formacie PDF.

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

– bilans,- rachunek zysków i strat,- zestawienie zmian w funduszu jednostki,- informacja dodatkowa wraz z załącznikami; Plik do pobrania w formacie PDF.
Skip to content