Kontakt

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego Miasta Tarnobrzeg

ulica Kościuszki 30
39-400 Tarnobrzeg

Czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30

Telefon: 15 822 68 64

E-mail:
biuro@mtarnobrzeg.pinb.gov.pl

Dane podmiotu i strony:

Nazwa podmiotu: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Tarnobrzeg

Nazwa strony internetowej: Strona główna

Adres strony internetowej: https://www.pinbmt.pl

Data publikacji strony internetowej: 2017-06-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2020-09-24

Oświadczenie – status pod względem zgodności: Częściowo zgodna. Będziemy czynić sukcesywne starania o zapewnienie pełnej zgodności.

Przygotowanie deklaracji:

Data sporządzenia deklaracji: 2020-09-24

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji: 2021-02-22

Deklarację sporządzono na podstawie: samooceny

Raport oceniający: –

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Imię i nazwisko osoby kontaktowej: Wojciech Rawski

E-mail osoby kontaktowej: pinbmt@interia.pl

Numer telefonu osoby odpowiedzialnej: (15) 8226864

Skargi i odwołania:

Nazwa organu odwoławczego: Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Adres organu odwoławczego: ul. 8-go Marca 5, 35 – 064 Rzeszów

Adres e-mail organu odwoławczego: biuro@winb.rzeszow.pl

Telefon organu odwoławczego: (17) 8527829

Dostępność architektoniczna:

Siedziba Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Tarnobrzeg mieści się na II piętrze budynku przy ul. Kościuszki 30 w Tarnobrzegu. Przed budynkiem znajdują się parkingi z wydzielonymi i oznakowanymi stanowiskami przeznaczonymi dla samochodów osób niepełnosprawnych. Wejście główne znajduje się od strony parkingu ul. Kościuszki. Do holu parteru można wejść bezpośrednio z chodnika poprzez podjazd dla osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe nie są otwierane automatycznie. W wejściu nie ma barier architektonicznych utrudniających poruszanie.

Aplikacje mobilne:

Obecnie nie udostępniamy żadnych aplikacji mobilnych.

Skip to content