Kontakt

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego Miasta Tarnobrzeg

ulica Kościuszki 30
39-400 Tarnobrzeg

Czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30

Telefon: 15 822 68 64

E-mail:
biuro@mtarnobrzeg.pinb.gov.pl

DOKUMENTY do pobrania


Legalizacja uproszczona


Rozpoczęcie robót budowlanych


Wniosek o pozwolenie na użytkowanie – Gdy wszystko wykonano


Wniosek o pozwolenie na użytkowanie – Gdy wszystko wykonano i – Przed wykonaniem wszystkich robót


Wniosek o pozwolenie na użytkowanie – Przed wykonaniem wszystkich robót


Zawiadomienie o zakończeniu budowy – Budowa


Zawiadomienie o zakończeniu budowy – Budynek mieszkalny


Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4 (PB-10)

 

Skip to content