Kontakt

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego Miasta Tarnobrzeg

ulica Kościuszki 30
39-400 Tarnobrzeg

Czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30

Telefon: 15 822 68 64

E-mail: pinbmt@pinbmt.pl
E-mail: pinbmt@interia.pl

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie – Gdy wszystko wykonano i – Przed wykonaniem wszystkich robót

Skip to content