Kontakt

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego Miasta Tarnobrzeg

ulica Kościuszki 30
39-400 Tarnobrzeg

Czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30

Telefon: 15 822 68 64

E-mail:
biuro@mtarnobrzeg.pinb.gov.pl

Komunikat

ws. ogłoszonego przetargu na zbycie samochodu służbowego

 

Szanowni Państwo!
W związku z ogłoszonym pisemnym przetargiem  na zbycie samochodu służbowego informuję, że wadium należy wpłacać  na niżej podane konto:

Nr konta:  95 1240 2223 1111 0010 9913 3224

                                                                                        

                          Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

                                mgr inż. Wojciech Rawski

Skip to content