Kontakt

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego Miasta Tarnobrzeg

ulica Kościuszki 30
39-400 Tarnobrzeg

Czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30

Telefon: 15 822 68 64

E-mail:
biuro@mtarnobrzeg.pinb.gov.pl

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Tarnobrzeg

p r z y p o m i n a,

iż do 30 maja br. właściciele lub zarządcy budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m kw. lub innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu

przekraczającej 1 000 m kw., powinni poddać je kolejnej kontroli okresowej.

Obowiązek ten wynika z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane.

Dotyczy konstroli stanu technicznego:

1) elementów budynku,

2) instalacji narażonych na szkodliwe wpływy admosferyczne i niszczące działania innych czynników występujących podczas użytkowania,

3) przewodów kominowych,

4) instalacji gazowych.

Osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie powiadomić Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Miasta

Tarnobrzeg o przeprowadzonej kontroli.

 
Skip to content