Zarządzenie Nr 6/2023

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Miasta Tarnobrzeg

z dnia 30.10.2023roku

w sprawie wyznaczenia dla czlonków korpusu służby cywilnej dni wolnych od pracy pracownikom
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Tarnobrzeg w roku 2023.

  • 1

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 524 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2023 roku informuję, że

         1). dzień 2 listopada 2023 roku z tytułu Narodowego Święta Niepodległości  przypadającego w  sobotę 11 listopada 2023 roku

2). dzień 2 stycznia 2024 roku z tytułu Święta Trzech Króli przypadającego w sobotę  6 stycznia 2024roku

są dniami wolnymi od pracy dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Tarnobrzega

  • 2

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.