Kontakt

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego Miasta Tarnobrzeg

ulica Kościuszki 30
39-400 Tarnobrzeg

Czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30

Telefon: 15 822 68 64

E-mail:
biuro@mtarnobrzeg.pinb.gov.pl

Od 18 września 2023 r. funkcjonować będzie pełna wersja systemu ZONE i uruchomione będą wszystkie funkcjonalności Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków – CEEB.

System pozwoli między innymi, szybko i dogodnie dla obywatela, umówić okresowy przegląd przewodu kominowego. Od momentu uruchomienia systemu, protokół z przeglądu przewodów kominowych będzie sporządzany w formie elektronicznej (e-protokół), będąc przy tym jedyną ważną formą. Protokoły sporządzone w wersji papierowej, które nie zostaną wprowadzone do systemu nie będą miały żadnej mocy prawnej.

Więcej informacji dotyczących systemu ZONE, znajduje się na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego:

  1. Link: https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/termin-wdrozenia-centralnej-ewidencji-emisyjnsci-budynkow-i-systemu-zone
  2. Link: https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/ceeb-mozliwosci-pelnej-wersji-systemu-zone
Skip to content