Kontakt

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego Miasta Tarnobrzeg

ulica Kościuszki 30
39-400 Tarnobrzeg

Czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30

Telefon: 15 822 68 64

E-mail:
biuro@mtarnobrzeg.pinb.gov.pl

Zgodnie z Zarządzeniem  Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Miasta Tarnobrzeg

nr 7/2020 z dnia 03.08.2020 roku

ustala się dzień 14 sierpnia 2020 roku dniem wolnym od pracy

dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Tarnobrzeg.

Skip to content