Zgodnie z Zarządzeniem  Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Miasta Tarnobrzeg

nr 7/2020 z dnia 03.08.2020 roku

ustala się dzień 14 sierpnia 2020 roku dniem wolnym od pracy

dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Tarnobrzeg.

Skip to content