Kontakt

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego Miasta Tarnobrzeg

ulica Kościuszki 30
39-400 Tarnobrzeg

Czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30

Telefon: 15 822 68 64

E-mail:
biuro@mtarnobrzeg.pinb.gov.pl

– bilans,
– rachunek zysków i strat,
– zestawienie zmian w funduszu jednostki,
– informacja dodatkowa wraz z załącznikami;

Plik do pobrania w formacie PDF.

Skip to content