Kontakt

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego Miasta Tarnobrzeg

ulica Kościuszki 30
39-400 Tarnobrzeg

Czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30

Telefon: 15 822 68 64

E-mail:
biuro@mtarnobrzeg.pinb.gov.pl

Dokumenty do pobrania:

Karta ewidencyjna obiektu

Oświadczenie inwestora o zagospodarowaniu terenów przyległych

Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy

Potwierdzenie odbioru wykonanego przyłącza

Wniosek pozwolenia na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych (PB-17a)

Skip to content