Kontakt

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego Miasta Tarnobrzeg

ulica Kościuszki 30
39-400 Tarnobrzeg

Czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30

Telefon: 15 822 68 64

E-mail:
biuro@mtarnobrzeg.pinb.gov.pl

Dokumenty do pobrania:

Informacja wskazująca kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Oświadczenie o przejęciu obowiązku Inspektora Nadzoru

Oświadczenie o przejęciu obowiązku Kierownika

Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu technicznego

Oświadczenie projektanta sprawdzającego

Zawiadomienie o rozpoczęciu budowy, robót budowlanych, rozbiórce

Skip to content