Kontakt

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego Miasta Tarnobrzeg

ulica Kościuszki 30
39-400 Tarnobrzeg

Czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30

Telefon: 15 822 68 64

E-mail:
biuro@mtarnobrzeg.pinb.gov.pl

Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie Inspektora Nadzoru inwestycji o zakończeniu budowy

Oświadczenie Inwestora o zagospodarowaniu terenów przyległych

Oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu budowy

Potwierdzenie odbioru wykonanego przyłącza

Zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego

Zawiadomienie o zakończeniu budowy

Skip to content