Kontakt

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego Miasta Tarnobrzeg

ulica Kościuszki 30
39-400 Tarnobrzeg

Czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30

Telefon: 15 822 68 64

E-mail:
biuro@mtarnobrzeg.pinb.gov.pl

Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestycji o zakończeniu budowy

Oświadczenie Inwestora o zagospodarowaniu terenów przyległych

Oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu budowy

Oświadczenie o braku sprzeciwu organów

Potwierdzenie odbioru wykonanego przyłącza

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót

Skip to content